Periyodik Kontrol

20220429_094927

Periyodik Kontrol Nedir?

Periyodik Kontrol; iş ekipmanlarının, Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve  belirtilen yöntemlere uygun olarak yetkili kişilerce yapılan  Muayene ve/veya Test faaliyetlerini kapsamaktadır.

Muayene: İş ekipmanlarının bir veya birden çok özelliğinin  ölçüm, inceleme ve/veya deneme yöntemiyle Yönetmeliğin,  ürünün ilgili standardının ve/veya imalatçının belirlediği  ve/veya risk değerlendirmesi sonucu belirlenmiş teknik  kriterlere göre durumunun kontrol edildiği faaliyetleri,

Test: İş ekipmanlarının yapısal bütünlüğünün,  sağlamlığının ve güvenliğinin doğrulanması amacıyla Yönetmeliğin, ürünün ilgili standardının ve/veya imalatçının belirlediği teknik kriterlere göre uygulanan  deney ve yöntemleri ifade eder.

Kimler tarafından gerçekleştirilir?

EKİPNET’e kayıtlı ilgili branşlardan mühendis, teknik  öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri tarafından  gerçekleştirilir.

Periyodik Kontrol aralıkları nedir?

Ulusal veya uluslararası standartlarda süre belirtilmemişse, Yönetmelikte yer verilen tablolardaki azami süreleri aşamaz (yılda en az 1 kez).

Yangın söndürme sistemlerinizin periyodik kontrolleri hakkında teklif ve bilgi almak için BİZE ULAŞIN.